COOKIE POLICY 
 

1. What is a cookie?

A cookie is a small text file, which often includes a unique identifier, which is issued to your computer or device when you visit a website.

Each website can send its own cookie to your browser if your browser's preferences allow it, but (to protect your privacy) your browser only permits a website to access the cookies it has already sent to you, not the cookies sent to you by other websites. Many websites do this whenever a user visits their website in order to track online traffic flows.

We use cookies to improve the quality of the Site and service and to enhance your browsing experience. A number of cookies we use last only for the duration of your web session and expire when you close your web browser. Others are used when, for example, we remember information you have asked us to (such as language preferences) and will last for a longer duration. 
 

2. How does The Crea-Est Association use cookies? 

Cookies are only used to record aggregated data about your use of the Site including details of your visits such as pages viewed and the resources that you access. Such information also includes traffic data, location data and other communication data, all of which is used to help us improve the Site and therefore give you a better user experience.  Some cookies are set by us and some by third parties delivering services on our behalf.

We use the following types of cookies:

·      Essential cookies:  these enable you to navigate round the Site, manage your login session so you can move easily from one page to another within the Site and so that your page requests are loaded in smooth and secure manner.

·      Analytic cookies: these collect statistical information about how you use the Site so that we can improve the Site, they also remember that you have used the Site before; this means we can identify the number of unique visitors we receive to different parts of the Site. We use the Google Analytics service that relies on cookies to analyse how visitors use the Site and generate statistical reports. This information will generally be transmitted to and stored by Google on servers in the United States. See 'How to control and delete cookies' below for information on how you can exercise choice over the collection and use of this data.

·      Functional cookies these, remember information you have asked us to (such as language preferences) and will last for a longer duration. 

·      Retargeting cookies and website beacons: The Crea-Est Association occasionally advertises on third party Websites and uses services provided by Google, including its AdSense and Doubleclick services for managing and placing advertisements. These service providers  place a cookie on your device and this then enable us at times to track the success of our advertising campaigns, by using a visitor identification technology such as "web beacons," or "action tags," which count visitors who have come to the Site after being exposed to an The Crea-Est Association banner ad on a third party site.  We do not use this technology to access your personal information and it is only used to compile aggregated statistics about visitors who come to the Site and to gauge the effectiveness of our ads. The information generated by these beacons is transmitted to us via Google servers in the USA.

This Site does not use cookies to provide any targeted behaviour or interest based advertising to users through the Site. For more information about interest based cookies and to control the use of these cookies please refer to www.youronlinechoices.com

 

3. How to control and delete cookies

RSM will not use cookies to collect personally identifiable information about you.

You can prevent the collection of analytic and retargeting data described above that is generated by cookies by Google, as well as the processing of this data by Google, by downloading and installing the browser plug-in available from the following link [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout] .

Most web browsers automatically accept cookies but, if you prefer, you can set your browser to either accept all new cookies, have it notify you when you receive a new cookie or disable cookies altogether. If you wish to restrict or block the cookies which are used on the Site, or indeed any other website, you can do this through your browser settings. Please refer to the Help function within your browser to learn how to do this, as every device is different.

Please note that by blocking or deleting cookies on the Site, you may not be able to take full advantage of the Site if you do so.


4. Cookies set on Third Party sites

The Site will from time to time embed photos and video content from websites such as YouTube. As a result, when you visit a page with content embedded from, for example, YouTube, you may be presented with cookies from these websites. The Crea-Est Association does not control the dissemination of these cookies. You should check the relevant third party website for more information about these. 


5. More information

If you have any queries regarding this Cookie Policy please contact us by e-mail at: join@rebrandingcreativity.com

 

*** Romanian language ***

POLITICA COOKIE-URILOR


1. Ce este un cookie?

Un cookie este un mic fișier text care adesea include un identificator unic, alocat computerului sau dispozitivului dumneavoastră atunci cînd vizitați un website.

Fiecare website poate trimite propriul cookie către browser-ul dumneavoastră, dacă preferințele browser-ului pe care îl utilizați permit acest lucru, dar (pentru a vă proteja confidențialitatea) browser-ul dumneavoastră permite unui website să acceseze doar cookie-urile pe care vi le-a trimis deja, și nu cookie-urile trimise de către alte website-uri. Multe website-uri procedează astfel ori de cîte ori un utilizator le vizitează website-ul pentru a urmări fluxurile de trafic online.

Noi folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți calitatea Site-ului și a serviciilor și pentru a vă îmbunătăți experiența de navigare. Anumite cookie-uri pe care le folosim sunt active numai pe durata sesiunii dumneavoastră pe Site și expiră atunci cînd închideți browser-ul web. Alte cookie-uri sunt utilizate atunci cînd, de pildă, ne conformăm informațiilor pe care ni le-ați cerut (precum opțiunea de limbă) și durează o perioadă mai lungă.


2. Cum folosește Asociația Crea-Est cookie-urile?

Cookie-urile sunt folosite doar pentru a înregistra date agregate despre cum utilizați Site-ul, inclusiv detalii ale vizitelor dumneavoastră, precum paginile vizualizate și resursele pe care le accesați. Astfel de informații includ, de asemenea, datele de trafic, datele de localizare și alte date de comunicare, toate fiind folosite pentru a ne ajuta să îmbunătățim Site-ul și, prin urmare, să vă oferim o experiență de utilizare mai bună. Unele cookie-uri sunt stabilite de noi, iar altele sunt stabilite de către terți care furnizează servicii în numele nostru.

Folosim următoarele tipuri de cookie-uri:

  • Cookie-uri esențiale: acestea vă permit să navigați pe Site, să gestionați sesiunea de autentificare, astfel încît să vă puteți muta cu ușurință de la o pagină la alta în cadrul site-ului, iar solicitările dumneavoastră de pagină să fie încărcate fără întreruperi și în mod securizat.
  • Cookie-uri analitice: acestea colectează informații statistice despre modul cum utilizați Site-ul, astfel încît să-l putem îmbunătăți; aceste cookie-uri își amintesc, de asemenea, că ați mai folosit Site-ul la o dată anterioară; acest lucru înseamnă că putem identifica numărul de vizitatori unici pe care îi primim în diferite părți ale Site-ului. Folosim serviciul Google Analytics care se bazează pe cookie-uri pentru a analiza modul în care vizitatorii utilizează Site-ul și pentru a genera rapoarte statistice. Aceste informații vor fi, în general, transmise către Google și stocate de acesta pe serverele din Statele Unite. Consultați secțiunea "Cum să controlați și să ștergeți cookie-urile" de mai jos, pentru informații despre modul în care vă puteți exercita opțiunea în ceea ce privește colectarea și utilizarea acestor date.
  • Cookie-urile funcționale: acestea rețin informațiile pe care ni le-ați cerut (precum opțiunea de limbă) și durează o perioadă mai lungă.
  • Cookie-urile de redirecționare și beacon-uri ale site-ului: ocazional, Asociația Crea-Est face publicitate pe Website-uri care aparțin unor terțe părți și utilizează serviciile oferite de Google, inclusiv serviciile AdSense și DoubleClick pentru gestionarea și plasarea reclamelor. Acești furnizori de servicii plasează un cookie pe dispozitivul dumneavoastră, iar acesta ne permite să urmărim ulterior succesul campaniilor noastre publicitare, folosind o tehnologie de identificare a vizitatorului, cum ar fi "web beacons" sau "etichete de acțiune" ce numără vizitatorii care au accesat Site-ul după ce au fost expuși unui mesaj publicitar Asociația Crea-Est de pe site-uri care aparțin unor terțe părți. Nu folosim această tehnologie pentru a accesa informațiile dumneavoastră personale, ci doar pentru a compila statistici agregate despre vizitatorii Site-ului și pentru a evalua eficiența anunțurilor noastre publicitare. Informațiile generate de aceste beacon-uri ne sunt transmise prin serverele Google din SUA.

Acest Site nu folosește cookie-uri pentru a oferi utilizatorului, prin intermediul Site-ului, conținut publicitar conform unui comportament targetat sau în funcție de un interes. Pentru mai multe informații despre cookie-uri bazate pe interes și pentru a controla utilizarea acestor cookie-uri, vă rugăm să consultați www.youronlinechoices.com

 

3. Cum să controlați și să ștergeți cookie-urile

Asociația Crea-Est nu va folosi cookie-uri pentru a colecta informațiile dumneavoastră de identificare personală.

Puteți preveni colectarea de date analitice și de redirecționare descrise mai sus care sunt generate folosind cookie-uri de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcînd și instalînd plug-in-ul de browser disponibil la link-ul: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Cele mai multe browsere web acceptă automat cookie-uri, dar, dacă preferați, vă puteți seta browser-ul ca să accepte toate cookie-urile noi și să vă anunțe cînd primiți un cookie nou, sau puteți să dezactivați cookie-urile. Dacă doriți să restricționați sau să blocați cookie-urile care sunt folosite pe Site, sau pe orice alt website, puteți face acest lucru prin setările browser-ului dumneavoastră. Vă rugăm să consultați funcția Help a browser-ului dumneavoastră pentru a afla cum să faceți acest lucru, întrucît fiecare dispozitiv este diferit.

Vă rugăm să rețineți că, prin blocarea sau prin ștergerea cookie-urilor de pe Site, nu veți putea profita pe deplin de toate facilitățile Site-ului.

 

4. Cookie-uri aferente site-urilor care aparțin unor terțe părți  

Periodic, Site-ul va include fotografii și conținut video de pe website-uri precum YouTube. Prin urmare, atunci cînd vizitați o pagină cu conținut încorporat, de pildă, de pe YouTube, vi se pot transmite cookie-uri de pe aceste website-uri. Asociația Crea-Est nu controlează difuzarea acestor cookie-uri. Vă recomandăm să verificați website-ul relevant al terței părți pentru mai multe informații despre aceste cookie-uri.
 

5. Informații suplimentare

Dacă aveți întrebări referitoare la această Politică privind Cookie-urile, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa: join@rebrandingcreativity.com